Segelflygutbildning

Ludvika Segelflygklubb erbjuder utbildning som leder fram till motorsegelflygcertifikat. Vill du påbörja din utbildning kontakta Stefan Enberg, telefon 070 - 328 17 27

Du kan även prova på innan du bestämmer dig genom att påbörja din utbildning med en introduktionkurs, som anordnas ibland. Där får du genomföra några lektioner, och därefter kan du sedan fortsätta utbildningen. Du får då tillgodräkna dig lektionerna du fick i kortkursen. Du kan även göra en provlektion.

Motorsegelflyg innebär att du inte behöver någon bogsering för att komma i luften, utan du, något förenklat, startar motorn, taxar ut på startbanan, drar på fullgas och stiger för att komma i luften.

Segelflygcertifikat

För att få börja segelflyga så måste du uppfylla vissa krav. Du måste fylla 15 år det år utbildningen börjar. Är du under 18 år skall du dessutom ha målsmans intyg. Certifikatet får du först när du fyllt 16 år. Övriga krav är ett läkarintyg av godkänd flygläkare, personbevis från skattemyndigheten, personutredning från polisen, samt ett elevtillstånd från luftfartmyndigheten. Låter det krångligt? Lugn, kontakta oss så hjälper vi Dig.

Grundutbildning:
- Historik och organisation
- Aerodynamik och flyglära
- Flygmateriellära, motorlära för motorsegelflygplan
- Bestämmelser för luftfart
- Meteorologi
- Navigation
- Tävlingsflygning och utelandningar
- Flygmedicin
- Flygsäkerhet
- Flygradiotelefoni
Du kan läsa mer om den kompletta teoretiska utbildningsplanen på Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat och Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat - Tilläggsutbildning teori för motorseglare (TMG).

Utbildningen på den praktiska delen skall genomföras i DK och EK med godkänd segelflyglärare eller segelflyginstruktör och består av minst 90 övningar under minst 90 flygningar varav minst 35 flygningar är EK flygningar. Flygtidskraven är minst 25 timmar varav minst 10 timmar är EK flygningar. DK flygning betyder att du flyger tillsammans med en segelflyglärare eller segelflyginstruktör och EK flygning betyder att du flyger ensam under överinseende av segelflyglärare eller segelflyginstruktör.

Utbildningen är indelad i tre etapper:
Etapp 1 omfattar övningarna 1-48 som består av 38 DK-övningar samt 10 EK-övningar.
Etapp 2 omfattar övningarna 49-64 som består av 13 DK-övningar samt 6 EK-övningar.
Etapp 3 omfattar övningarna 65-90 som består av 4 DK-övningar samt 19 EK-övningar.
Läs mer om den kompletta praktiska utbildningen på Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG). Segelflygcertifikatet berättigar till passagerar- och sträckflygtillstånd.

Utbildningskostnader
För mer information om utbildning och utbildningskostnader,
kontakta Stefan Enberg, telefon 070 - 328 17 27.