Information för medlemmar

Boka flygplan
Flygpriser
Funktionärer
Kalender
Medlemsavgifter
NOTAM
OGN logbook
Styrelse
Termikprognos


Boka flygplan
Flygpriser
Funktionärer


Segelflygchef:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Segelflyglärare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27
Peter Sjöberg, tel. 070-3794222

Segelflygtekniker:
Valter Fredriksson, tel. 0240-217 23
Torbjörn Toresson, tel. 073-3777412

Materielförvaltare:
Torbjörn Toresson, tel. 073-3777412

Tävlingsledare, klubbregistrator:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Fakturerare, medlemsförteckningsvaltare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Klubbtidningen Myrnytt:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29

Web-redaktör:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29Kalender

Medlemsavgifter
NOTAM


NOTAM Ludvika flygplats ESSG

NOTAM D0500/22 : Ludvika flygplats (ESSG)
Q) ESAA/LGAS/IV/BO / A /000/999/6005N01506E
A) ESSG
B) 2022-12-13 19:37 C) 2023-01-09 10:00 ESTT
E) PILOT-CONTROLLED LIGHTING U/S
 
 


NOTAM Borlänge flygplats ESSDNOTAM Örebro flygplats ESOEOGN logbook
Styrelse


Ordförande:
Per-Olov Bröms, tel. 070-797 67 22

Ledamöter:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27
Torbjörn Toresson, tel. 0240-186 34
Christer Sjöberg, tel. 073-060 10 77
Mats Hedlund, tel. 076-1479010

Suppleant:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29

Revisorer:
Dan Gustavsson, tel. 0240-395 81
Bo Westman

Sekreterare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Kassör:
Christer Sjöberg, tel. 073-060 10 77

Valberedning
Peter Sjöberg, tel 070-3794222
Fredrik Gester, tel. 070-5219729

Termikprognos