Information för medlemmar

Boka flygplan
Borlänge TMA, karta med segelflygsektorer
Flygpriser
Funktionärer
Kalender
Medlemsavgifter
NOTAM
OGN logbook
Styrelse
Termikprognos


Boka flygplan
Borlänge TMA, karta med segelflygsektorer
Flygpriser
Funktionärer


Segelflygchef:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Segelflyglärare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27
Peter Sjöberg, tel. 070-3794222

Segelflygtekniker:
Valter Fredriksson, tel. 0240-217 23
Torbjörn Toresson, tel. 073-3777412

Materielförvaltare:
Torbjörn Toresson, tel. 073-3777412

Tävlingsledare, klubbregistrator:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Fakturerare, medlemsförteckningsvaltare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Klubbtidningen Myrnytt:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29

Web-redaktör:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29Kalender

Medlemsavgifter
NOTAM


NOTAM Ludvika flygplats ESSG

D0187/24 NOTAM
Q) ESAA/MRLC/IV/NBO / A /000/999/6005N01506E
A) ESSG
B) 2024-05-17 12:00 C) 2024-05-17 19:00
E) RWY 01/19 CLSD DUE OTHER ACT.


NOTAM Borlänge flygplats ESSDNOTAM Örebro flygplats ESOEOGN logbook
Styrelse


Ordförande:
Per-Olov Bröms, tel. 070-797 67 22

Ledamöter:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27
Torbjörn Toresson, tel. 0240-186 34
Christer Sjöberg, tel. 073-060 10 77
Mats Hedlund, tel. 076-1479010

Suppleant:
Fredrik Gester, tel. 070-521 97 29

Revisorer:
Dan Gustavsson, tel. 0240-395 81
Bo Westman

Sekreterare:
Stefan Enberg, tel. 070-328 17 27

Kassör:
Christer Sjöberg, tel. 073-060 10 77

Valberedning
Peter Sjöberg, tel 070-3794222
Fredrik Gester, tel. 070-5219729

Termikprognos